Khi làm về bất cứ các sản phẩm thương mại nào ta phải cần phải có một thiết kế để nhận diện thương hiệu .Và đó chính là sự ra đời của logo – nó chính là công cụ để bất kì nhà tiếp thị nào cũng cần để có thể xây dựng thương hiệu riêng của chính mình. Nhưng để có một logo thu hút không phải là dễ, dưới đây là 6 nguyên tắc cơ bản để thiết kế logo