Sau đây là những sai lầm phổ biến mà các designer hay mắc phải