DesignOnline.vn

Bảng giá

Để lập bảng thống kê các chi phí nếu thuê ngoài thiết kế đồ họa, bạn có thể làm như sau:

  1. Liệt kê các công việc cần thiết: Đầu tiên, bạn cần liệt kê các công việc cần thiết trong quá trình thiết kế đồ họa, ví dụ như thiết kế logo, thiết kế bao bì sản phẩm, thiết kế hộp quà tặng, thiết kế banner quảng cáo, v.v.
  2. Xác định chi phí cho từng công việc: Tiếp theo, bạn cần xác định chi phí cho từng công việc. Chi phí này có thể bao gồm chi phí thuê ngoài thiết kế, chi phí phát triển phần mềm thiết kế, chi phí cho việc in ấn, chi phí cho việc mua các tài nguyên thiết kế, v.v.
  3. Tổng hợp chi phí: Sau khi đã xác định chi phí cho từng công việc, bạn cần tổng hợp lại để tính toán tổng chi phí thuê ngoài thiết kế đồ họa.
  4. Đánh giá và so sánh các giải pháp: Bạn cần đánh giá và so sánh các giải pháp khác nhau để chọn ra giải pháp tốt nhất và phù hợp với ngân sách của bạn.
  5. Thực hiện và kiểm tra: Sau khi đã chọn giải pháp, bạn cần thực hiện các hoạt động cần thiết và kiểm tra kết quả để đảm bảo rằng chi phí đã được sử dụng hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của công ty.

Dưới đây là một bảng mẫu tham khảo để lập bảng thống kê chi phí thuê ngoài thiết kế đồ họa:

Công việc Chi phí (USD) Ghi chú
Thiết kế logo 150 – 500 Tùy thuộc vào độ phức tạp của logo
Thiết kế bao bì sản phẩm 300 – 1000 Tùy thuộc vào kích thước và độ phức tạp của bao bì
Thiết kế hộp quà tặng 200 – 800 Tùy thuộc vào kích thước và độ phức tạp của hộp
Thiết kế banner quảng cáo 50 – 200 Tùy thuộc vào kích thước và độ phức tạp của banner
Tổng chi phí Tùy thuộc vào số lượng và độ phức tạp của các công việc

Lưu ý rằng chi phí có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí địa lý và nhà thiết kế mà bạn thuê ngoài. Vì vậy, hãy tìm hiểu trước để đưa ra các số liệu chính xác nhất.

Shopping Cart
Scroll to Top