DesignOnline.vn

Quy trình

Bước 1: Khách hàng được chọn các gói dịch vụ đã có sẵn của chúng tôi hoặc khách hàng tự xây dựng gói dịch vụ riêng.

Gói dịch vụ có sẵn: (tính theo tháng)

  • Gói 5 triệu: phù hợp với khách hàng có nhu cầu cơ bản
  • Gói 12 triệu: phù hợp với khách hàng có như cầu cao và phức tạp của sản phẩm cần xây dựng

Bước 2: Ký hợp đồng

Chúng tôi sẽ tiến hành ký kết hợp đồng và trao đổi về số lượng sản phẩm cần hoàn thành theo từng khung thời gian nhất định

Bước 3: Trao đổi trong quá trình tiến hành

  • Đối với gói 5 triệu: tổ chức team meeting qua Zoom để tiến hành chỉnh sửa trực tiếp
  • Đối với gói 12 triệu: tổ chức buổi họp offline để tiến hành chỉnh sửa trực tiếp

Đối với mỗi thiết kế chúng tôi sẽ hỗ trợ 2-3 lần chỉnh sửa cho khách hàng

Bước 4: Thanh toán

Khách hàng tiến hành thanh toán cho công ty vào ngày 5 hàng tháng .

Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ định hướng tính mỹ thuật của thiết kế để phù hợp hơn với tiêu chuẩn của thương hiệu và cho phép khách hàng linh hoạt đẩy số lượng thiết kế sang tháng tiếp theo nếu như chưa sử dụng hết số lượng thiết kế