DesignOnline.vn

Đăng ký thương hiệu

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu, logo, nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm / dịch vụ của mình cần nắm rõ các quy định của pháp luật và thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, địa chỉ đăng ký nhãn hiệu, điều kiện bảo hộ đăng ký và các vấn đề liên quan khác, như sau:

1. Các Quy định Chung về Đăng ký Nhãn hiệu và Nhãn hiệu

 • Khi cấu thành nhãn hiệu, nhãn hiệu bao gồm hình ảnh (biểu tượng), từ ngữ và khẩu hiệu. Nhiều câu slogan đã trở nên quen thuộc, tạo dấu ấn riêng cho doanh nghiệp.
 • Một câu hỏi pháp lý là liệu một khẩu hiệu có thể được bảo hộ như một nhãn hiệu hay nhãn hiệu hay không? Điều này rất quan trọng vì nếu khẩu hiệu được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, thương hiệu thì chủ sở hữu có thể sử dụng khẩu hiệu đó độc quyền trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn.
 • Câu trả lời là một khẩu hiệu có thể được bảo hộ thành nhãn hiệu và thương hiệu nếu nó đáp ứng các tiêu chí bảo hộ. (slogan có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các chủ thể khác nhau. slogan không mô tả hàng hóa, dịch vụ có nhãn hiệu)
 • Vì vậy doanh nghiệp khi muốn bảo hộ khẩu hiệu có thể nhờ đến sự trợ giúp của luật sư tư vấn, tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp để thẩm định khả năng đăng ký, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho doanh nghiệp.

Ý tưởng thiết kế nhận diện thương hiệu

Kho ý tưởng nổi bật được xây dựng chi tiết và tỉ mỉ theo từng ngành hàng dành riêng cho từng yêu cầu cụ thể.

2. Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, slogan công ty

Cơ quan thanh toán bù trừ

Cơ quan thụ lý và giải quyết việc đăng ký quyền sở hữu công nghiệp là Cục Sở hữu trí tuệ Nhà nước.

Ý tưởng thiết kế nhận diện thương hiệu

Kho ý tưởng nổi bật được xây dựng chi tiết và tỉ mỉ theo từng ngành hàng dành riêng cho từng yêu cầu cụ thể.

Thành phần hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Tờ khai (theo Mẫu 02);
 • Giấy ủy quyền (nếu nộp thông qua người đại diện);
 • Các tài liệu xác nhận quyền nộp đơn (nếu có);
 • Giấy tờ chứng minh quyền ưu tiên (đối với người nước ngoài – nếu có)
 • Mẫu khẩu hiệu (Thương hiệu / Nhãn hiệu)
 • Chứng từ nộp phí.

Các bước đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

 • Thi tuyển chính thức: 01-02 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ;
 • Công bố hồ sơ: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận hồ sơ hợp lệ;
 • Thẩm định nội dung hồ sơ: 08 – 12 tháng kể từ ngày công bố
Shopping Cart
Scroll to Top