Banner

Thuật ngữ banner chắc chắn không còn xa lạ đối với bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực truyền thông tiếp thị. Mặc dù là một từ tiếng Anh nhưng Banner lại được sử dụng rộng rãi như một từ tiếng Việt. Banner là một trong những ấn phẩm tiếp thị được sử dụng […]

Banner Read More »