DesignOnline.vn

tag_cv

Portfolio

Portfolio không phải là một thuật ngữ mới trong giới designer, vậy portfolio là gì? Một mẫu portfolio tốt sẽ thể hiện những ấn tượng đầu tiên và là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy khách hàng tiềm năng lựa chọn bạn. Theo một số khảo sát, có một portfolio ấn tượng sẽ tạo […]

Portfolio Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top