DesignOnline.vn

Tháng Sáu 2018

Thiết kế những chiến dịch email trên điện thoại di động ( P1)

             64% các lãnh đạo kinh doanh trong một cuộc điều tra cho biết họ thường xuyên xem email qua điện thoại di động. Tuy nhiên, với sự phổ cập của iPhone và các thiết bị điện thoại thông minh như BlackBerry và Treo, việc sử dụng email trên điện […]

Thiết kế những chiến dịch email trên điện thoại di động ( P1) Read More »

Những lời khuyên cho phần đầu và chân Email để thiết kế Email hiệu quả hơn (P2)

  •Chế độ xem như trang web/phiên bản có thể in được – Với các nguy cơ như hình ảnh bị chặn, đường dẫn bị phá vỡ và các vấn đề khác ảnh hưởng đến email, phần đầu và chân email là nơi giúp người nhận đọc email của bạn như một trang web hay

Những lời khuyên cho phần đầu và chân Email để thiết kế Email hiệu quả hơn (P2) Read More »

Những lời khuyên cho phần đầu và chân Email để thiết kế Email hiệu quả hơn (P1)

             Khó khăn là ở tiểu tiết – điều này cũng đúng cả với email marketing nữa. Trong khi những đề tài rộng như thử nghiệm, khả năng phân phát và thiết kế thường được các chuyên gia thị trường bàn luận nhiều hơn, thì việc sử dụng phần đầu

Những lời khuyên cho phần đầu và chân Email để thiết kế Email hiệu quả hơn (P1) Read More »

Marketing “mới” – mối quan tâm hàng đầu với các doanh nghiệp

Bạn sẽ thường xuyên nghe thấy rằng marketing cho “thế hệ MySpace” rất khác biệt. Thế hệ Y ngày nay, bao gồm những người sinh ra giữa những năm 1980 và 1995, đại diện cho kỷ nguyên của thanh thiếu niên và những người trưởng thành trẻ – những người lớn lên cùng công nghệ

Marketing “mới” – mối quan tâm hàng đầu với các doanh nghiệp Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top